Voetexperts

Wat is een voetexpert? Dit is een zorgprofessional die zich ten doel heeft gesteld om mensen zo optimaal mogelijk en pijnvrij (indien haalbaar) te laten lopen.

Binnen Voetexperts onderscheiden wij vier disciplines:
1. De medisch pedicure
2. De podotherapeut
3. De orthopedisch schoenmaker
4. De orthopeed

Tezamen vormen deze vier disciplines een zorgstraat op het gebied van voetexpertise. Het doel van  Voetexperts is dat wij binnen ons netwerk optreden als casemanager. Dat wil zeggen dat wanneer de zorgverlener u niet verder kan helpen er wordt doorverwezen naar de juiste voetexpert. Uitzonderingen zijn situaties waarbij het noodzakelijk is om eerst te schakelen met een huisarts.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om via onze website direct een afspraak te maken met een medisch pedicure. Echter hebben we binnen ons netwerk honderden pedicures met wie wij een contract zijn aangegaan. We hebben goede ervaringen met de zorg die zij aan cliënten bieden. Hetzelfde geldt in deze voor de orthopeden. In Nederland zijn er zeer gerenommeerde enkel-/voetspecialisten waar we goed mee samen werken en waar we u graag mee in contact brengen indien dit nodig is. Een voorbeeld hiervan is ‘Annatommie mc’, dit medisch centrum ligt centraal in Nederland.

Binnen Voetexperts hebben we vijf beloften die wij doen aan onze cliënten:

Verbinder in voetzorg van A tot Z
Zoals hierboven vermeld, zien wij graag dat onze zorgverleners optreden als casemanagers en u doorverwijzen naar de juiste voetexpert die u verder kan helpen met u klachten. Pas wanneer u echt gebaat bent met de geboden zorg laten wij u los.

Landelijke dekking
Binnen heel Nederland bieden wij een praktijk aan die qua afstand overbrugbaar is voor u als cliënt. Het streven is om dit gerealiseerd te hebben voor 1-1-2022.

Inzichtelijk bewezen kwaliteit
Binnen onze vereniging is het een eis dat de aangesloten zorgverleners inzicht geven in hun cliënttevredenheidsscores. Om aan te sluiten bij Voetexperts dien je gebruik te maken van een onafhankelijk cliënttevredenheidssysteem, zodat wij als vereniging een referentiekader hebben van geleverde kwaliteit.

De cliënt staat centraal
Aandacht geven. Het klinkt heel eenvoudig maar te vaak horen we dat oprechte aandacht te weinig wordt gegeven in deze tijd. U staat centraal bij ons.

Transparantie
Wij geven duidelijkheid over de prijs en helpen u in het verkrijgen van informatie over de vergoeding van uw zorgverzekeraar, zodat u na afloop niet voor verassingen komt te staan.

Heeft u zorg bij ons ontvangen die afwijkt van deze vijf beloften? Stuur ons dan graag een e-mail zodat we hier intern op kunnen anticiperen. Deze e-mail kunt u sturen naar: contact@voetexperts.nl
Doe hier de digitale voetprobleem analyse
Doe hier de digitale voetprobleem analyse
Voetexperts
5 beloften
  • Inzichtelijk bewezen kwaliteit
  • Verbinder in voetzorg van A tot Z
  • Landelijke dekking
  • Transparantie
  • De cliĆ«nt staat centraal
Altijd een Voetexpert
Bij u in de buurt
ZEKER VAN KWALITEIT BIJ 175
 VOETEXPERTS LOCATIES
ZEKER VAN KWALITEIT BIJ 175 VOETEXPERTS LOCATIES